Symtomgivande förmaksflimmer eller fladder mer än 48 timmar – Elkonvertering utan föregående antikoagulationsbehandling på basen av transesofageal ekokardiografi (TEE)

Vid tillståndet eller populationen Symtomgivande förmaksflimmer eller fladder mer än 48 timmar har åtgärden Elkonvertering utan föregående antikoagulationsbehandling på basen av transesofageal ekokardiografi (TEE) prioritet 8.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Resultaten från befintliga studier är motstridiga.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se