Symtomfri person utan känd kranskärlssjukdom – Kalciumscoring av kranskärlen

Vid tillståndet eller populationen Symtomfri person utan känd kranskärlssjukdom har åtgärden Kalciumscoring av kranskärlen prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Personerna är friska och åtgärden har ingen effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se