Svimning vid bifascikulärt block utan strukturell hjärtsjukdom – Pacemaker

Vid tillståndet eller populationen Svimning vid bifascikulärt block utan strukturell hjärtsjukdom har åtgärden Pacemaker prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad och åtgärden har effekt på symtomen.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se