Stabil angina pectoris, gränssignifikant stenos vid kranskärlsröntgen – Intrakoronar tryckmätning för beslut om revaskularisering

Vid tillståndet eller populationen Stabil angina pectoris, gränssignifikant stenos vid kranskärlsröntgen har åtgärden Intrakoronar tryckmätning för beslut om revaskularisering prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har god effekt och tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se