Stabil angina pectoris, CCS I–II, med påvisbar lindrig till måttlig ischemi – Kranskärlsröntgen för möjlighet till revaskularisering

Vid tillståndet eller populationen Stabil angina pectoris, CCS I–II, med påvisbar lindrig till måttlig ischemi har åtgärden Kranskärlsröntgen för möjlighet till revaskularisering prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad och det saknas vetenskapligt stöd för att åtgärden gör nytta.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se