Stabil angina pectoris, behandlad med PCI, läkemedelsavgivande stent och acetylsalicylsyra – Klopidogrel som tillägg under mer än sex månader

Vid tillståndet eller populationen Stabil angina pectoris, behandlad med PCI, läkemedelsavgivande stent och acetylsalicylsyra har åtgärden Klopidogrel som tillägg under mer än sex månader prioritet 9.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Effekten av åtgärden är inte bättre vid längre behandlingstid än sex månader, men risken för allvarlig blödning ökar.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se