Misstänkt akut hjärtinfarkt, syrgasmättnad ≥ 90 procent – Syrgasbehandling

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt akut hjärtinfarkt, syrgasmättnad ≥ 90 procent har åtgärden Syrgasbehandling prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en liten till måttlig svårighetsgrad. Åtgärden har inte visat effekt på mortalitet eller återinläggning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se