Lindrig till måttlig aortastenos, utan andra indikationer för kolesterolsänkning – Statiner

Vid tillståndet eller populationen Lindrig till måttlig aortastenos, utan andra indikationer för kolesterolsänkning har åtgärden Statiner prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att åtgärden inte har någon effekt på viktiga effektmått.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se