Kranskärlssjukdom – Stöd att sluta röka

Vid tillståndet eller populationen Kranskärlssjukdom har åtgärden Stöd att sluta röka prioritet 1.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Rökstopp har en mycket god effekt på både kranskärlssjukdom och andra sjukdomar. Åtgärden påverkar livslängden.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se