Kranskärlssjukdom behandlad med trombocythämmande läkemedel – Testning av trombocytfunktionen för val av behandling

Vid tillståndet eller populationen Kranskärlssjukdom behandlad med trombocythämmande läkemedel har åtgärden Testning av trombocytfunktionen för val av behandling prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har ingen effekt på viktiga effektmått.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se