Inte symtomgivande preexcitation hos barn och vuxna – Riskbedömning med invasiv elektrofysiologisk undersökning

Vid tillståndet eller populationen Inte symtomgivande preexcitation hos barn och vuxna har åtgärden Riskbedömning med invasiv elektrofysiologisk undersökning prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en liten svårighetsgrad och patienterna har inga symtom.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se