Hjärtsvikt, NYHA II–IV – Uppföljning vid multidisciplinär hjärtsviktsmottagning

Vid tillståndet eller populationen Hjärtsvikt, NYHA II–IV har åtgärden Uppföljning vid multidisciplinär hjärtsviktsmottagning prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har effekt på mortalitet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se