Hjärtstopp och ST-höjning eller stark klinisk misstanke om akut kranskärlsocklusion – Tidig kranskärlsröntgen för möjlighet till PCI

Vid tillståndet eller populationen Hjärtstopp och ST-höjning eller stark klinisk misstanke om akut kranskärlsocklusion har åtgärden Tidig kranskärlsröntgen för möjlighet till PCI prioritet 1.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och effekten av åtgärden är mycket stor.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se