Hjärtinfarkt och hjärtsvikt eller nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion – ACE-hämmare som långtidsbehandling

Vid tillståndet eller populationen Hjärtinfarkt och hjärtsvikt eller nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion har åtgärden ACE-hämmare som långtidsbehandling prioritet 1.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Effekten av behandlingen är god.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se