Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke, utan kontraindikation för antikoagulantia – Perkutan stängning av vänster förmaksöra

Vid tillståndet eller populationen Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke, utan kontraindikation för antikoagulantia bör åtgärden Perkutan stängning av vänster förmaksöra endast erbjudas inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har effekt, dock med begränsad evidens.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se