Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke, kontraindikation för antikoagulantia – Perkutan stängning av vänster förmaksöra

Vid tillståndet eller populationen Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke, kontraindikation för antikoagulantia har åtgärden Perkutan stängning av vänster förmaksöra prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Behandlingsalternativ saknas. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt på viktiga effektmått.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se