Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke (CHA2DS2-VASc ≥ 1) – Acetylsalisylsyra i kombination med klopidogrel

Vid tillståndet eller populationen Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke (CHA2DS2-VASc ≥ 1) har åtgärden Acetylsalisylsyra i kombination med klopidogrel prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det finns andra åtgärder som har bättre effekt och lägre risk för biverkningar.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se