Bröstsmärta och intermediär sannolikhet för kranskärlssjukdom – Kranskärlsröntgen

Vid tillståndet eller populationen Bröstsmärta och intermediär sannolikhet för kranskärlssjukdom har åtgärden Kranskärlsröntgen prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden är invasiv och medför strålningsbelastning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se