Aortainsufficiens när grad av insufficiens är svårbedömd med transthorakal ekokardiografi (TTE) – Vidare utredning med magnetisk resonanstomografi

Vid tillståndet eller populationen Aortainsufficiens när grad av insufficiens är svårbedömd med transthorakal ekokardiografi (TTE) har åtgärden Vidare utredning med magnetisk resonanstomografi prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Grad av aortainsufficiens är en viktig variabel för beslut om klaffintervention.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se