Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning – Lågmolekylärt heparin i cirka en vecka eller fram till revaskularisering

Vid tillståndet eller populationen Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning har åtgärden Lågmolekylärt heparin i cirka en vecka eller fram till revaskularisering prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Lågmolekylärt heparin har samma effekt som fondaparinux men ger fler blödningskomplikationer vid tillståndet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se