Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning – GPIIb/IIIa-hämmare i samband med PCI

Vid tillståndet eller populationen Akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning har åtgärden GPIIb/IIIa-hämmare i samband med PCI prioritet 8.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden ger en ökad risk för allvarlig blödning jämfört med bivalirudin och heparin.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se