Akut kranskärlssjukdom och förhöjt plasmaglukos > 11 mmol/l – Intravenös insulinbehandling

Vid tillståndet eller populationen Akut kranskärlssjukdom och förhöjt plasmaglukos > 11 mmol/l har åtgärden Intravenös insulinbehandling prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är begränsat på viktiga effektmått och åtgärden medför en risk för allvarlig hypoglykemi.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se