Typ 2-diabetes utan retinopati – Ögonbottenfoto vart tredje år

Vid tillståndet eller populationen Typ 2-diabetes utan retinopati har åtgärden Ögonbottenfoto vart tredje år prioritet 1.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.
Kommentar: Regelbunden undersökning och vid behov behandling minskar risken för utveckling av synnedsättning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se