Typ 2-diabetes och stress, relaterad till att leva med typ 2-diabetes – Stresshantering utförd av vårdenhetens personal (utbildad i stresshantering)

Vid tillståndet eller populationen Typ 2-diabetes och stress, relaterad till att leva med typ 2-diabetes har åtgärden Stresshantering utförd av vårdenhetens personal (utbildad i stresshantering) prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har effekt på HbA1c och livskvalitet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se