Typ 2-diabetes och metforminbehandling – Mätning av vitamin B12 för att upptäcka eventuell brist.

Vid tillståndet eller populationen Typ 2-diabetes och metforminbehandling har åtgärden Mätning av vitamin B12 för att upptäcka eventuell brist. prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är den förväntade patientnyttan av åtgärden.
Kommentar: Metforminbehandling ökar risken för brist på vitamin B-12, vilket kan försämra allmäntillstånd och speciellt en diabetisk nervskada. Provtagning och behandling är billig och enkel. Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.
Anpassning för guppen mest sjuka äldre: Beakta att det möjligen är vanligare med B12-brist hos äldre.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se