Typ 2-diabetes och manifest kardiovaskulär sjukdom – GLP-1-analogen Liraglutid som tillägg till metformin

Vid tillståndet eller populationen Typ 2-diabetes och manifest kardiovaskulär sjukdom har åtgärden GLP-1-analogen Liraglutid som tillägg till metformin prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad samt att åtgärden har effekt på avgörande och viktiga effektmått.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se