Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi – Pioglitazon som tillägg till metformin

Vid tillståndet eller populationen Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi har åtgärden Pioglitazon som tillägg till metformin prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är risken för biverkningar (t.ex. frakturer och ödem).

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se