Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi – DPP-4-hämmare som tillägg till metformin

Vid tillståndet eller populationen Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi har åtgärden DPP-4-hämmare som tillägg till metformin prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt på HbA1c samt låg risk för hypoglykemier.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se