Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling (inklusive kost) och/eller peroral behandling – Riktad blodglukosmätning vid speciella situationer

Vid tillståndet eller populationen Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling (inklusive kost) och/eller peroral behandling har åtgärden Riktad blodglukosmätning vid speciella situationer prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden då den används i pedagogiskt syfte kan ses som en del i patientutbildningen, som är en förutsättning för bra resultat av annan behandling.
Kommentar: Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se