Typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi – Kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM)

Vid tillståndet eller populationen Typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi har åtgärden Kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM) prioritet 8.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har måttlig svårighetsgrad. Åtgärden har liten till måttlig effekt på HbA1c, men den här patientgruppen behöver inte glukosmätning med larmfunktion, vilket realtids- CGM har, och därför har andra åtgärder liknande effekt till en mindre kostnad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se