Typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi – Insulinpump (kontinuerlig subkutan insulininfusion, CSII)

Vid tillståndet eller populationen Typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi har åtgärden Insulinpump (kontinuerlig subkutan insulininfusion, CSII) prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har måttlig svårighetsgrad. Åtgärden har visserligen en positiv effekt på HbA1c men ingen effekt på hypoglykemi. Insulinpump som enda åtgärd har tveksam nytta för patienter utan problem med hyper- eller hypoglykemi, enligt klinisk erfarenhet hos medverkande experter.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se