Typ 1-diabetes med mycket otillräcklig glukoskontroll (HbA1c över 70 mmol/mol) – Utbildning i avancerad kolhydraträkning

Vid tillståndet eller populationen Typ 1-diabetes med mycket otillräcklig glukoskontroll (HbA1c över 70 mmol/mol) har åtgärden Utbildning i avancerad kolhydraträkning prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har måttlig svårighetsgrad och att åtgärden har effekt på HbA1c vid det specifika tillståndet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se