Graviditetsdiabetes – Intervention med kostråd, fysisk aktivitet och eventuellt tillägg av insulin

Vid tillståndet eller populationen Graviditetsdiabetes har åtgärden Intervention med kostråd, fysisk aktivitet och eventuellt tillägg av insulin prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt vid ökad fostertillväxt och förlossningsskador.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se