Diabetes och svårläkt sår i framfoten – Ortopedteknisk behandling med skor, fotbäddar eller avtagbara ortoser

Vid tillståndet eller populationen Diabetes och svårläkt sår i framfoten har åtgärden Ortopedteknisk behandling med skor, fotbäddar eller avtagbara ortoser prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad och att åtgärden har effekt på sårläkning, dock sämre effekt än belastningsbart gips.
Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta att gruppen kan behöva särkskilda hjälpmedel eller assistans.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se