Diabetes och svårläkt sår i framfoten – Ortopedteknisk behandling med belastningsbart gips

Vid tillståndet eller populationen Diabetes och svårläkt sår i framfoten har åtgärden Ortopedteknisk behandling med belastningsbart gips prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad och att åtgärden har effekt på sårläkning.
Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta att gruppen kan behöva särkskilda hjälpmedel eller assistans.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se