Diabetes och svårläkt fotsår med misstanke om bristande cirkulation – Remiss för kärlkirurgisk bedömning

Vid tillståndet eller populationen Diabetes och svårläkt fotsår med misstanke om bristande cirkulation har åtgärden Remiss för kärlkirurgisk bedömning prioritet 1.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad och att åtgärden kan leda till behandling som har effekt på risken för amputation.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se