Diabetes och kulturellt skilda åsikter om hälsa och sjukdom – Kulturanpassad diabetesvård med case management

Vid tillståndet eller populationen Diabetes och kulturellt skilda åsikter om hälsa och sjukdom har åtgärden Kulturanpassad diabetesvård med case management prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har effekt på HbA1c och att tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se