Diabetes med svårläkta infekterade fotsår – Konservativ sårvård med kompresser, förband, plattor eller geler

Vid tillståndet eller populationen Diabetes med svårläkta infekterade fotsår har åtgärden Konservativ sårvård med kompresser, förband, plattor eller geler prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att alternativen inte övertygande har visat effekt utöver denna standardbehandling.
Kommentar: Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet. Åtgärden medför lägre kostnader än alternativa behandlingar. Vid konservativ sårvård kan det billigaste alternativet användas eftersom det inte finns stöd för skillnader i effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se