Diabetes med svåra fotproblem som exempelvis svårläkt fotsår eller infektion – Behandling utförd av multidisciplinärt fotteam

Vid tillståndet eller populationen Diabetes med svåra fotproblem som exempelvis svårläkt fotsår eller infektion har åtgärden Behandling utförd av multidisciplinärt fotteam prioritet 1.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad och att åtgärden har effekt på avgörande effektmått (amputationsfrekvens).

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se