Diabetes med skuldersmärta – adhesiv capsulit – Sjukgymnastisk behandling med lågintensiv sjukgymnastik (inom smärtfria rörelsebanor)

Vid tillståndet eller populationen Diabetes med skuldersmärta – adhesiv capsulit har åtgärden Sjukgymnastisk behandling med lågintensiv sjukgymnastik (inom smärtfria rörelsebanor) prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är den förväntade patientnyttan av åtgärden och att tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Det saknas alternativa åtgärder.
Kommentar: Tillståndet kan medföra smärta, funktionsnedsättning och sjukskrivning. Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se