Diabetes med konstant symtomgivande kompressionsneuropatier – Remiss för ställningstagande till kirurgisk behandling då behandling med ortos varit otillräcklig

Vid tillståndet eller populationen Diabetes med konstant symtomgivande kompressionsneuropatier har åtgärden Remiss för ställningstagande till kirurgisk behandling då behandling med ortos varit otillräcklig prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är den förväntade patientnyttan av åtgärden. Det saknas dock vetenskapligt stöd för patientnytta.
Kommentar: Tillståndet kan innebära smärta och domningar (som inte svarat på enkel behandling och som påverkar nattsömn och vardagliga funktioner). Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se