Diabetes med fotsår och misstänkt cirkulationsrubbning – Mätning av ankeltryck eller tåtryck

Vid tillståndet eller populationen Diabetes med fotsår och misstänkt cirkulationsrubbning har åtgärden Mätning av ankeltryck eller tåtryck prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en måttlig svårighetsgrad och att den åtgärd som kan följa av undersökningen (kärlkirurgi) har god effekt på sårläkning och risk för amputa­tion.
Anpassning för guppen mest sjuka äldre: Beakta att undersökningen kan vara särskilt viktigt hos äldre som inte själva observerar symtom. Beakta eventuellt behov av assistans på äldreboenden.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se