Diabetes med fotdeformiteter, med normal cirkulation och känsel – Ortopedteknisk behandling för att förebygga sår

Vid tillståndet eller populationen Diabetes med fotdeformiteter, med normal cirkulation och känsel har åtgärden Ortopedteknisk behandling för att förebygga sår prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har en liten svårighetsgrad. Det saknas vetenskapligt stöd för patientnytta av åtgärden.
Kommentar: Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se