Om webbplatsen

Den här webbplatsen är en del av Socialstyrelsens webbinformation om nationella riktlinjer och indikatorer. Den riktar sig till dig som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom hälso- och sjukvården och socialtjänst.

Vi kommer löpande att publicera fler nationella riktlinjer på den här webbplatsen. Tills vidare hittar du också nationella riktlinjer och indikatorer på socialstyrelsen.se.

Frågor eller synpunkter om webbplatsen

Har du tekniska frågor eller synpunkter om webbplatsen? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om nationella riktlinjer och indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se 

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se