Vuxna som av ekonomiska skäl har avstått från att söka tandvård trots behov

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

jämlik

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel vuxna som har avstått att söka tandvård av ekonomiska skäl
Enhet: Procent.

Syfte

Målet för tandvården är enligt Tandvårdslagen en god tandhälsa och en god tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Individen betalar en stor del av tandvården själv vilket kan leda till att personer avstår från att söka vård. Detta kan leda till ojämlikhet i tandhälsa.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Folkhälsomyndighetens befolkningsenkät Hälsa på lika villkor

Felkällor

Befolkningsenkäter har ofta låg svarsfrekvens. Valet att avstå tandvård av ekonomiska skäl kan bero på olika prioriteringar av vad som är viktigt.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se