Vuxna med sjukdom i vävnader kring tandimplantat, periimplantit

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel vuxna med periimplantit vid ett eller flera tandimplantat
Enhet: Procent.

Syfte

Indikatorn beskriver förekomst av sjukdomar i vävnaderna kring tandimplantat, periimplantit. Indikatorn är ett mått på individens intresse och förutsättningar (egenvård, rökning, hereditet, funktionshinder och sjukdomar) för att behålla tandimplantat.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Svensk kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa.

Felkällor

Variationer i bedömningen av periimplantit. Rapportering till register kan innehålla felaktigheter.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se