Vuxna med munsjukdom eller besvär som förbättras eller avstannar efter behandling

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel personer med 1. karies, 2. parodontit, eller 3. käkfunktionsstörning som efter behandling: - inte behandlas på nytt för samma tillstånd (karies och käkfunktionsstörning) - inte uppvisar nya symtom på sjukdom (parodontit).
Enhet: Procent.

Syfte

Behandlingen för karies och parodontit syftar till att förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling. Indikatorn visar hur stor andel personer med karies, parodontit och käkfunktionsstörning som inte visar nya symtom alternativt har en avstannande sjukdomsutveckling efter behandlingen.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Uppgift om kariesskador från Socialstyrelsens tandhälsoregister. Uppgift om parodontit från Svenskt kvalitetsregister för karies och Parodontit, SKaPa.

Felkällor

Stor variation och bristande registrering av sjukdomsbehandlande åtgärder. Bristande reliabilitet av diagnostiska metoder för karies och parodontit. Personer har kommit för undersökning och fått diagnos men har avstått från behandling.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se