Vuxna med en eller flera tänder som åtgärdats på nytt

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel vuxna som inom en 3-års eller 5-års period fått en ny fyllning eller krona på en tidigare restaurerad tand.
Enhet: Procent.

Syfte

En tand som måste restaureras på nytt med reparativa åtgärder är en belastning både för individen och för samhället. Orsaken till att en tidigare lagad tand behöver lagas på nytt kan vara flera och av varierande slag, till exempel att restaurationen har gått sönder.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens tandhälsoregister.

Felkällor

Tand som restaureras på grund av skada på granntand, åtgärder utanför det statliga tandvårdsstödet, de regionala stöden och garantiåtaganden rapporteras inte in till tandhälsoregistret. Detta påverkar resultatet för indikatorn. Tandläkaren anger inte alltid den bakomliggande orsaken till behandlingen.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se