Vård på strokeenhet vid stroke.

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen fall med stroke som vårdas på strokeenhet någon gång under akut sjukdomsperiod.
Enhet: Procent.

Syfte

En strokeenhet är en organiserad slutenvårdsenhet som helt eller nästan helt tar hand om patienter med stroke samt TIA och som sköts av ett multidisciplinärt team speciellt kunniga inom strokevården. Vård på strokeenhet har hög prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård och bör ges till samtliga med stroke, oavsett ålder eller sjukdomens svårighetsgrad.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

>=90 procent

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Rekommendationer