Uppföljning och bedömning av epilepsisjuksköterska

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Andelen personer med nydiagnostiserad epilepsi som följts upp av en epilepsisjuksköterska och hur många av dessa som följts upp inom 6 veckor.
Enhet: Procent.

Syfte

Att få diagnosen epilepsi kan vara livsomvälvande för både individen och dennas närstående. Frågorna kan vara många och handla om till exempel läkemedelsbehandling, biverkningar, förhållningssätt vid anfall, påverkan på förskola, skola, arbete, familjeliv, fritidsaktiviteter och relationen med vänner. En epilepsisjuksköterska har vanligtvis specialutbildning och erfarenhet av att ta hand om personer med epilepsi och deras närstående. Epilepsisjuksköterskan kan därför svara på många av de frågor som uppstår. Genom att träffa en epilepsisjuksköterska kort efter epilepsidiagnos kan personen och dennas närstående ställa frågor och få information om sjukdomen, anfallsprovocerande faktorer, hur de ska hantera och agera vid nya anfall samt om anfallskuperande läkemedel, om relevant. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda barn, ungdomar och vuxna med nydiagnostiserad epilepsi uppföljning och bedömning av en epilepsisjuksköterska inom 6 veckor från diagnos.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Epilepsiregistret, Barnepilepsiregistret. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Variabeln epilepsisjuksköterska är ännu inte införd i epilepsiregistret eller barnepilepsiregistret. Variabeln sjuksköterska finns dock i båda kvalitetsregistren.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se